جعبه پیتزا

قیمت انواع جعبه پیتزا
نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما
جعبه پیتزا مینی ۱۰۰۰ ۲۸۱۰۰۰ تومان ۱۵ روزکاری
جعبه پیتزا تک نفره ۱۰۰۰ ۲۹۳۰۰۰ تومان ۱۵ روزکاری
جعبه پیتزا تک دونفره ۱۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ تومان ۱۵ روزکاری
جعبه پیتزا تک خانواده ۱۰۰۰ ۶۳۸۰۰۰ تومان ۱۵ روزکاری